top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד דורון פרץ

צוואה - כל מה שצריך לדעת

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה של המצווה. היא מהווה מסמך משפטי רב עוצמה, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו- על פי רצונו.

אילו סוגי צוואות יש בחוק הישראלי?

 • צוואה בכתב יד; על פי סעיף 19 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

 • צוואה בפני עדים; על פי סעיף 20 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

 • צוואה בפני רשות; על פי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

 • צוואה בעל פה; על פי סעיף 23 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

מה אפשר לרשום בצוואה?

 • הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש.

 • ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון.

מה היתרון של עריכת צוואה בפני עדים והפקדתה?

 • הצוואה נחתמת בידי המצווה ובפני שני עדים המאשרים שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה.

 • מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות להביא לפסילת הצוואה לאחר מותו.

 • הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר.

אפשר לשנות צוואה?

 • בהחלט. צוואה אפשר לשנות תמיד, גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי.

 • אין הגבלה גם על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר אחריו, אך הצוואה המאוחרת היא זו שתהא תקפה ורק היא זו שתקוים, והיא מבטלת צוואות שקודמות לה.

 • משתמע מכך -שהצוואה המאוחרת היא הקובעת בכל מצב.

מה קורה אם אין צוואה?

 • במקרים של היעדר צוואה- חוק הירושה מגדיר את סדר היורשים על פי דין. היורשים יכולים להיות קרוביו של הנפטר, אך אם אין לנפטר יורשים, עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

אפשר להתנות תנאים בצוואה?

 • מותר להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, אולם לא כל תנאי עומד בפני הוראות הדין ולכן נדרשת הקפדה על התניות חוקיות בלבד.

 • תנאי חוקי לדוגמה: אפשר להתנות,כי הירושה תעבור לרשות ילדיו של המוריש רק לאחר שיגיעו לגיל מסוים.

 • תנאי שאינו חוקי: אי אפשר להתנות את הירושה בכך שהיורשים יעברו להתגורר במקום מסוים.

למי כדאי לערוך צוואה?

 • כל מי שמעוניין למנוע מחלוקת או סכסוך בין בני משפחתו לאחר מותו.

 • ידועים בציבור: כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים.

 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

 • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

 • בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי: חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

מי יכול לרשת על פי צוואה?

 • כל אדם שציווה לו המצווה את רכושו, למעט מי שהחוק אינו מותיר לו להיות יורש.

 • אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו.

 • אם המוריש מציין זאת בפירוש בצוואתו, הוא רשאי להוריש את רכושו גם לתאגידים, ובמקרה כזה הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהתאגיד זכה בהם.

מי אינו יכול לרשת על פי צוואה?

 • מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו.

 • גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

מי יכול לשמש כעד לצוואה בעדים?

 • מעל גיל 18.

 • לא הוכרז כפסול דין.

 • הוא או בן/בת זוגו אינם נהנים מן הצוואה.

 • המצווה לא ציווה לו (או לבן/בת זוגו) שום דבר במסגרת הצוואה. אם המצווה ציווה דבר מה לאדם ששימש כעד לצוואה או לבן/בת זוגו של העד, ההוראה בצוואה לטובת העד או בן/בת זוגו- בטלה.


 • המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד - ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

留言


bottom of page