top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד דורון פרץ

הסכם ממון בין בני זוג

מהו הסכם ממון?

 • "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב". (סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973).

 • הסכם ממון מסדיר את חלוקת הרכוש- הן את הנכסים הקיימים והן את הנכסים העתידיים - בין בני הזוג.

 • ההסכם חייב להיות בכתב.


אילו סוגי נכסים יכולים להיכלל בהסכם?

 • כל נכס, לדוגמה: דירות מגורים, כספים בחשבונות בנק, נדל"ן להשקעה, ירושות, מתנות, מיטלטלין, רכבים, זכויות סוציאליות ממקום עבודה, עסק או חברה, ואף זכויות בקניין רוחני כדוגמת: אתר אינטרנט, דף פייסבוק וכיו"ב.


מתי אפשר לערוך הסכם ממון בין בני זוג?

 • בכל עת, בין אם הזוג נשוי ובין אם לאו- לרבות ידועים בציבור.מה אומר החוק בהיעדר הסכם ממון בין בני זוג?

 • עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג - זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין. (הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין (תיקון מס' 4) תשס"ט-2008).

 • כלל נכסי בני הזוג לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

מהם היתרונות הבולטים של הסכם ממון?

 • במקרה של סיום הקשר בין בני זוג, הסכם ממון חוסך מחלוקות, מאבק ממושך, זמן והוצאות מיותרות על ניהול הליכים משפטיים.

 • הוראות הסכם הממון בין בני הזוג- יחליפו את הוראות החוק.

כיצד מקבל הסכם ממון תוקף משפטי?

 • הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג..

 • האישור יינתן לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

 • בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

 • הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו. (תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995.ניתן לשנות הסכם ממון?

 • בהחלט- אולם שינוי הסכם ממון חייב להיות בכתב ועליו לקבל את אישור בית המשפט.

 • לא ניתן לשנות הסכם ממון בהתנהגות, אלא בכתב בלבד.

 • מומלץ לעדכן את הסכם הממון מעת לעת, במיוחד אם חלו שינויים משמעותיים בנכסים שנצברו במהלך השנים או בהשקעות שנעשו על ידי אחד מבני הזוג.המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד - ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.


댓글


bottom of page